Gammelgarns Bygdegård
Vi samlas på en stillsam plats för att yoga. Gemensamt men tid för dig själv och dina behov. På mattan kan vi utforska hur vi kan inkludera yoga i våra liv, hur den kan påverka både vårt mentala och fysiska tillstånd.
Passen inleds med ett tema och vi går genom flera tekniker som andningsövningar, statiska och rörliga positioner, hur vi kan bygga en stabil grund och vad styrka kan vara. Och som ett aktivt val kan vi ge avspänning, meditation och vila i hela vårt väsen.

Yogadagar i sommar
Under fem förmiddagar får du tid att landa på mattan och fördjupa din yogapraktik. Som nybörjare är det tillfälle att lära känna olika yogatekniker. Vi kombinerar yin och yang yoga.

Grogarnsyoga –sommar 2021
Yogapasset fokuserar på närvaroträning genom andning och meditativa rörelser
Nybörjare och mer erfarna kan delta.

 

 

Hatha yoga
Hathayoga är en förening mellan kropp, själ och sinne men också en balans mellan aktivitet och vila. (Yang och Yin). Mjuka fysiska rörelser kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande. Genom att träna kroppen blir vi starkare och smidigare och samtidigt hjälper övningarna oss att slappna av och vila.

Solhälsningen är en sekvens rörelser där varje position har obegränsade möjligheter till fördjupning. Steg för steg synkroniserar vi rörelse och andning. Solhälsningen är en dynamisk form av yoga där muskler och rörelser bygger både energi och styrka.

Yinyoga
Ger möjlighet att praktisera aktiv närvaro i stillhet. Rörelserna är mer av en passiv form där vi söker en gräns i för att kunna hålla positionen en längre stund. 3–7 minuter. Då får muskler slappna av och mjukar upp bindväven runt leder, ben och organ. Vår rörlighet ökar vilket ger energi och flöde till kroppen. När vi är stilla och vilar i andningen har vi möjlighet att observera våra tankar och djupliggande mönster.