YOGA  & MASSAGE

Yoga: Gammelgarns Bygdegård (mitt emot kyrkan)
Massage: Gutenviksväg 11D

Carina Ivarsson
Telefon: 0708 276209
Adress: Gutenviksväg 11 D
62369 Katthammarsvik
Epost: yoga@carinaivarsson.se
Organisationsnummer:
600604-5105
Plusgiro 122106-8

Vi ser fram mot nästa sommar på Grogarnsberget